Belső ellenőrzés értéke

belső ellenőrzés

belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés felbecsülhetetlen értékű erőforrás minden szervezet
számára a belső ellenőrzés javítása érdekében. Ez egy átfogó és
szisztematikus megközelítés, amely a belső jogszabályoknak való
megfelelést és a gazdaságossággal, hatékonysággal és eredményességgel
kapcsolatos mérőszámokat egyaránt vizsgálja. Egy ilyen belső
felülvizsgálat biztosítja, hogy az ellenőrzött szervezet célkitűzései
alaposan megvalósuljanak. A belső ellenőrzés végső soron döntő
fontosságú ajánlásokat tesz a szervezet vezetője számára, így
biztosíthatja, hogy a belső ellenőrzési rendszerek hatékonyan
működjenek, és ezáltal nagyobb potenciális előnyökkel járjanak a
kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok tekintetében. A www.belsokontrollrendszer.hu belső ellenőrzése valóban nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt minden
olyan szervezet számára, amely a sikerét kívánja előmozdítani.

Kockázatelemzés eredményei

integrált kockázatkezelés

integrált kockázatkezelés

A kockázatelemzés eredményeinek figyelembevételével a szervezet folyamatainak kialakításakor vagy felülvizsgálatakor értékelni szükséges, hogy a kockázatok megfelelő csökkentése érdekében milyen kontrollokat kell beépíteni a folyamatba, és azokat hová kell elhelyezni. A kontrollok bevezetésekor meg kell határozni az adott kontroll célját, vagyis azt, hogy a kontroll bevezetésétől milyen eredményt, milyen jellegű kockázat csökkentését várjuk el. A kockázatértékelést és a kockázatokra történő válaszadást együttesen tekinthetjük kockázatkezelésnek. Az integrált kockázatkezelési rendszer folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Az integrált kockázat kezelés felméréséhez keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!